ИНФРА РОУДС ЕООД с нов договор за СМР

19 апр. 2019

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, , дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД сключи Договор за строителни с предмет „Ремонтни дейности в DORMERO Хотел – Цюрих, Шафхаусерщрасе 101, 8152, Глатбург, Швейцария“ на обща стойност CHF 2 318 517.13 (два милиона триста и осемнадесет хиляди петстотин и седемнадесет швейцарски франка и 13 сантима) без ДДС;

Възложител по договора е Швейцарски клон на DORMERO, DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия.

Строителните дейности са в процес на подготовка.

 

Нагоре