Пътна инфраструктура

Внедряване на система за анализ на пътния трафик по автомагистрали и I-ви клас пътища в България

Внедряване на система за анализ на пътния трафик по автомагистрали и I-ви клас пътища в България


Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
Изпълнител: Сдружение „Контракс Инфра”
Финансиране: Оперативна програма “Транспорт 2007-2013 г.”
Стойност: 4 797 028,80 лева
Период на изпълнение: януари 2015 г. – октомври 2015 г.

Внедряването на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик по автомагистралите и първокласните пътища ще даде възможност за отчитане на броя, изчисляване на средната скорост и класифициране на видовете превозни средства, преминаващи ежедневно по главните пътни артерии в страната. Системата ще осигурява и актуална информация за метеорологичната пътна обстановка - скорост и посока на вятъра, наличие на валежи и техния обем, температурни нива, процент на влажност и др.

Предвидени дейности: Ще бъдат доставени и монтирани 100 автоматични устройства, записващи пътния трафик, 3 автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, централен сървър и софтуер за настройка на броячите и за структуриране, съхранение и анализ на информацията.

 

Назад към всички проекти
Нагоре