Пътна инфраструктура

Внедряване на система за анализ на трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в България

Внедряване на система за анализ на трафика по автомобилните пътища от I-ви и II-ри клас в България

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”
Изпълнител: Сдружение „Контракс Инфра”
Финансиране: Оперативна програма „Техническа помощ 2007-2013 г.”
Стойност: 4 186 561,20 лева
Период на изпълнение: февруари 2015 г. – ноември 2015 г.

Основна цел на проекта е да се разшири обхвата, върху който се извършва мониторинг и автоматизирано събиране на данни за пътния трафик в страната - неговият произход, предназначение, направление и време за преминаване. Внедряването на системата ще допринесе за по-прецизното проследяване на генерирания пътен трафик и за своевременното получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време

Дейности: Доставка и монтаж на 100 броя  автоматични устройства, записващи пътния трафик и 6 автоматични устройства за следене на метеорологичните условия.

Назад към всички проекти
Нагоре