Строителство на сгради и съоръжения

„Изграждане на пазар за цветя”, район Надежда”, град София

„Изграждане на пазар за цветя”, район Надежда”, град София
„Изграждане на пазар за цветя”, район Надежда”, град София
„Изграждане на пазар за цветя”, район Надежда”, град София
„Изграждане на пазар за цветя”, район Надежда”, град София

Възложител: „Пазари Север” ЕАД

Изпълнител: Сдружение „Пазари Инфра”

Финансиране: JESSICA

Стойност: 3 236 352, 07 лева

Период на изпълнение: март 2016 г. – август 2016 г.

Първият по рода си специализиран пазар за растения в България е разположен на обща площ от 3 дка в местността Момкова махала в ж.к. „Надежда 4”. По проект са изградени четири обособени зони. Първата от тях обхваща административната част на пазара, залата за търговски операции и заведение за бързо хранене. Втората включва магазини, осигуряващи площи за складиране на продукцията на производителите и площи за търговците на дребно с обособен като търговска улица пасаж. Третата зона обединява обслужващите помещения, нужни за функционирането на пазара. Четвъртата зона е покритият пазар – метална конструкция, осигуряваща защита от атмосферни влияния на производителите и тяхната стока. Предвидени са два входа за посетители – главнен вход откъм административната част и вторичен вход в непосредствена близост до магазините и търговците на дребно.

Дейности: Демонтажни и разрушителни работи за разчистване на терена; изграждане на сгради и на покривната метална конструкция на пазара; довършителни работи, в т. ч. поставяне на изолации, дограма, настилки, сухо строителство, шпакловане и боядисване; изграждане на озеленен покрив; изпълнение на усилена бетонова настилка за пазарни площи и асфалтобетонова настилка; изпълнение на площадкови и сградни водопровод и канализация; изграждане на електрически и ОВК инсталации; озеленяване и обособяване на места за отдих, изграждане на поливна система.

Назад към всички проекти
Нагоре