Общо събрание 2022 г.

материали
 Покана за редовно общо събрание pdfpdf 
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf 
 Доклад за дейността на одитния комитет pdfpdf
 Доклад на Директора за връзки с инвеститорите pdfpdf 
 Образец на пълномощно worddoc
 Протокол за свикване на ГОСА pdfpdf
 Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. pdfpdf
 Консолидиран годишен финансов отчет за 2021 г. pdfpdf 
РЕШЕНИЯ
 Протокол ГОСА

pdfpdf 

Нагоре