Корпоративен календар

КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР НА „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД ЗА 2020 г.

СъбитиеСрок
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г. 30.01.2021 
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г. 01.03.2021
Публикуване на Неконсолидиран годишен финансов отчет за 2020 г. 30.03.2021
Публикуване на Консолидиран годишен финансов отчет за 2020 г. 30.04.2021
Публикуване на Неконсолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2020г.

30.04.2021

Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за първото тримесечие на 20120 г. 30.05.2021
Публикуване на покана за свикване на Годишно общо събрание на акционерите в Търговския регистър 31.05.2021
Провеждане на Годишно общо събрание на акционерите  01.07.2021
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г. 30.07.2021
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за второто тримесечие на 2020 г. 30.08.2021
Публикуване Неконсолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г. 30.10.2021
Публикуване на Консолидиран междинен финансов отчет за третото тримесечие на 2020 г. 30.11.2021

 

Нагоре