Извънредно общо събрание на акционерите 2020г.

Извънредно общо събрание на акционерите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД - 21.01.2020 г.

 

 

материали
 Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите   pdfpdf  
 Публикация на поканата в Търговския регистър pdfpdf
 Образец на пълномощно  worddoc
 Протокол за свикване на ИОСА  pdfpdf 
 Автобиография  и Декларация по чл.114б от ЗППКЦ

pdfpdf  pdfpdf

pdfpdf  worddoc

РЕШЕНИЯ
 Протокол ИОСА pdfpdf

 

Нагоре