Паркови пространства и зони за спорт и отдих

Паркови пространства и зони за спорт и отдих
Паркови пространства и зони за спорт и отдих
Паркови пространства и зони за спорт и отдих
Паркови пространства и зони за спорт и отдих
Паркови пространства и зони за спорт и отдих

„ИНФРА ХОЛДИНГ” АД притежава доказан опит в изграждането на паркови пространства и спортни съоръжения. Компанията има реализирани редица проекти, свързани с подобряване и развитие на условията за туризъм, спорт и отдих, сред които:

  • Изграждане на детски площадки, спортни зали, игрища и съоръжения
  • Изграждане на нови и благоустрояване на съществуващи градски паркови пространства
  • Възстановяне и ремонт на туристическа инфраструктура в природни паркове – обновяване на алеи, маршрути, екопътеки и места за отдих

 

Нагоре